Utvalgte prosjekter

Her er noen av våre utvalgte prosjekter.

CFIC-MEM: Arealgjerrig og energieffektiv biofilm- og membranprosess
Prosjekter
RenEner-Mar: Regional fornybar energi
Prosjekter
Reserve1: Grønn energi, gjødsel og bio-produkter
Prosjekter
CEPT: Forbedret primærrensing av avløpsvann med Salsnes Filter finsiler
Prosjekter
HumusTek: Rensing av humusholdig vann
Prosjekter
EOR: Økt oljegjenvinning med bruk av polymere
Prosjekter

Gå til Aquateam COWIs publikasjoner

Siste artikler

Om Aquateam COWI

Vi leverer forskningstjenester innen vann, avløp, avfall og ressursutnyttelse,
miljø, samt industri og petroleum.

Vår historie og metodikk

Aquateam COWI leverer forskningstjenester innen vann, avløp, avfall, energi- og ressursutnyttelse. Våre kunder er myndigheter, landbasert og offshore industri (petroleum, fiskeri/havbruk) og miljøteknologileverandører.

Vårt laboratorium

Aquateam COWI har drevet laboratorievirksomhet siden tidlig i 1990-årene. Laboratoriet tilbyr tester innenfor økotoksikologi, mikrobiologi og testing av ulike rensemetoder.