O-WAR

O-WaR: Rensing av oljeholdig avløpsvann

A large amount of wastewater in the form of oil-in-water is generated in different industries such as olive mills, metal processing and offshore oil and gas. The wastewater treatment equipment …

ETV4 Water project

Energy use for wastewater treatment is typically among the major contributors to the total energy use faced by urban water and wastewater utilities. However, substantial energy and financial savings can …

Aquateam COWI lykkes med næringsforskning

Regjeringen sier i sin politiske plattform at forskningsinnsatsen i næringslivet skal økes. De vil stimulere til mer forskning i nærings-livet og en sterkere samhandling med akademia, og oppfordrer derfor til …