Bjørn Rusten, seniorrådgiver, Aquateam COWI.
Bjørn Rusten er seniorrådgiver i Aquateam COWI.

Doktor Ingeniør, VAR-teknikk, NTH, 1982
Sivilingeniør, VAR-teknikk, NTH, 1978

KONTAKT

Bjørn Rusten kan nås på telefon +47 48212593.

SENIORRÅDGIVER, AQUATEAM COWI

Bjørn Rusten har vært seniorrådgiver i Aquateam COWI siden 2013. Tidligere har han vært ansatt i Aquateam siden 1985, med seks års erfaring fra Norges Tekniske Høyskole (NTH) og SINTEF, og ett års erfaring fra Montana State University, MT, USA.

Rusten er en internasjonal ekspert på mekanisk, biologisk og kjemisk rensing av kommunalt og industrielt avløpsvann, med mer enn 100 artikler publisert i fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrifter eller konferanser. Blant annet har Rusten erfaring fra mange internasjonale prosjekter i Europa, Nord- og Sør-Amerika, Asia, Australia og New Zealand.

Mer enn 35 års erfaring innen: Laboratorie, pilot og fullskalatesting av både fysisk-kjemiske og biologiske renseprosesser; oppstart, utbedring av feil og optimalisering av fullskala renseanlegg; forundersøkelser; foreløpig og detaljert prosessdesign.

Rusten har erfaring som prosjektleder for flere internasjonale FoU-prosjekter, og har i tillegg vært veileder for M.Sc.- og Ph.D.-studenter ved tre universiteter.

PUBLIKASJONER

Sahu, Ashish K.; Rathnaweera, Subhash; Szatkowska, Beata and Rusten, Bjørn:  Enhanced filtration with rotating belt filter for higher methane potential from primary wastewater sludge.  Proceedings of IWA Specialist Conference On Sludge Management – SludgeTech 2017, Theme 5, Imperial College, London, UK, July 9-13th 2017.

Rusten, Bjørn; Rathnaweera, Subhash S.; Rismyhr, Eirik; Sahu, Ashish K. and Ntiako, Jonas: Rotating belt sieves for primary treatment, chemically enhanced primary treatment and secondary solids separation.  Water Science & Technology, Vol. 75, No. 11, pp. 2598-2606, 2017.

Ødegaard, Hallvard; Rusten, Bjørn and Ratnaweera, Harsha:  Wastewater treatment in cold climates – an overview.  Proceedings, EWA Conference: Water Management in Cold Climate, Spitsbergen, Norway, June 25-27, 2016, pp. 21-30.

Sahu, Ashish K.; Wilinski Piotr; Holba, Marek; Haugan, Geir and Rusten, Bjørn:  Scale-up and pilot testing of a moving belt microalgae harvester: SWAT technology.  Proceedings, IWA Specialist Conference, Advances in particle science and separation: Meeting tomorrow’s challenges, Oslo, Norway, June 22-24, 2016, pp. 383-390.

Rathnaweera, Subhash S.; Rusten, Bjørn; Xin, Gang and Rismyhr, Eirik:  Solids separation with an innovative denitrifying biofilm reactor.  Proceedings, IWA Specialist Conference, Advances in particle science and separation: Meeting tomorrow’s challenges, Oslo, Norway, June 22-24, 2016, pp. 287-295.

Rusten, Bjørn; Rathnaweera, Subhash S.; Rismyhr, Eirik; Sahu, Ashish K. and Ntiako, Jonas:  Rotating belt sieves for primary treatment, chemically enhanced primary treatment and secondary solids separation.  Proceedings, IWA Specialist Conference, Advances in particle science and separation: Meeting tomorrow’s challenges, Oslo, Norway, June 22-24, 2016, pp. 227-235.

Åkerström, Anette M.; Mortensen, Leiv M.; Rusten, Bjørn and Gislerød, Hans Ragnar:  Biomass production and removal of ammonium and phosphate by Chlorella sp. in sludge liquor at natural light and different levels of temperature control.  Springer Plus, DOI 10.1186/s40064-016-2266-6, May 2016.

Rusten, Bjorn; Razafimanantsoa, Valeri A.; Andriamiarinjaka, Mamy A.; Otis, Charles L.; Sahu, Ashish K. and Bilstad, Torleiv:  Impact of fine mesh sieve primary treatment on nitrogen removal in moving bed biofilm reactors.  Water Science & Technology, Vol. 73, No. 2, pp. 337-344, 2016.

Rusten, Bjorn; Razafimanantsoa, Valeri A.; Andriamiarinjaka, Mamy A.; Otis, Charles L.; Sahu, Ashish K. and Bilstad, Torleiv:  Impact of fine mesh sieve primary treatment on nitrogen removal in moving bed biofilm reactors.  Proceedings, IWA Specialist Conference, Nutrient Removal and Recovery:  moving into practice, Gdansk, Poland, May 18-21, 2015, pp. 372-379.

Razafimanantsoa, Valeri. A.; Adyasari, Dini; Bilstad, Torleiv; Ydstebø, Leif; Otis, Charles L.; Sahu; Ashish K. and Rusten, Bjorn: Impact of Salsnes Filter fine mesh sieves as primary treatment on nutrient removal in membrane bioreactors.  Proceedings, IWA Specialist Conference, Nutrient Removal and Recovery:  moving into practice, Gdansk, Poland, May 18-21, 2015, p. 797.

Marcolini, Laura R.; Neu, Ken and Rusten, Bjorn: Industrial Pretreatment when there is Trouble Downstream.  A Case Study Using Complete Mix Fixed Film Biological Treatment.  Proceedings WEFTEC 2014, New Orleans, September 2014, pp. 7120-7128.

Rusten, Bjørn; Paulsrud, Bjarne and Razafimanantsoa, Valeri A.: Physical Processes: Micro-Sieves and Micro-Filters for Carbon Control.  Presented at Workshop W02: Knowledge Development Forum: Carbon Removal and Recovery Technologies for Sustainable, Energy-Efficient Water Resources Recovery Facilities. September 27, 2014, WEFTEC, New Orleans.

Razafimanantsoa, Valeri A.; Ydstebø, Leif; Bilstad, Torleiv; Sahu, Ashish K. and Rusten, Bjorn: Impact of selective size distribution of influent suspended solids on downstream biological processes. Proceedings, A069.  IWA Conference on Pretreatment of Water and Wastewater “The status and progress on Water Pretreatment Technology”, Shanghai, China 18-21 May 2014.

Åkerström, Anette M.; Mortensen, Leiv M.; Rusten, Bjørn and Gislerød, Hans Ragnar:  Biomass production and nutrient removal by Chlorella sp. as affected by sludge liquor concentration.  Journal of Environmental Management, Vol. 144, November, pp. 118-124, 2014.

Razafimanantsoa, Valeri A.; Ydstebø, Leif; Bilstad, Torleiv; Sahu, Ashish K. and Rusten, Bjorn: Effect of Selective Organic Fractions on Denitrification Rates Using Salsnes Filter as Primary Treatment.  Water Science & Technology, Vol. 69, No. 9, pp. 1942-1948, 2014.

Siljudalen, Jon G.; Marcolini, Laura; Xin, Gang; Stang, Pascale and Rusten, Bjorn:  Sustainable wastewater treatment with the innovative CFIC® biofilm reactor process.  Paper presented at Singapore International Water Week (SIWW), 2014.

Paulsrud, Bjarne; Rusten, Bjorn and Aas Bjørn:  Increasing the sludge energy potential of wastewater treatment plants by introducing fine mesh sieves for primary treatment.  Water Science & Technology, Vol. 69, No. 3, pp. 60-65, 2014.