Eilen Arctander Vik er forskningsleder i Aquateam COWI.

Ph.D. Miljøteknikk, Universitetet i Washington, Seattle, 1982
M.Sc. Miljøteknikk, Universitetet i Washington, Seattle, 1979
Sivilingeniør, kjemiteknikk, Institutt for kjemiteknikk, NTH, 1975

KONTAKT

Eilen Arctander Vik kan nås på telefon +47 95042783.

FORSKNINGSLEDER, AQUATEAM COWI

Eilen Arctander Vik etablerte Aquateam sammen med tre medarbeidere fra NIVA i 1984. Etter nærmere 30 år i Aquateam, ble hun ansatt i Aquateam COWI i 2013. Før dette arbeidet Arctander Vik åtte år i NIVA, samt ett år i Folkehelseinstituttet og ett år i Forskningsrådet.

Hovedarbeidsfeltet er innen teknologikvalifisering og utvikling av teknikker for rensing av vann (drikkevann, avløpsvann fra petroleums- og annen landbasert industri), miljørisikovurdering (utvikle veiledninger for kjemikalier og forurenset grunn) og økotoksikologi (bygget opp og driftet Aquateams GLP lab).

Arctander Vik har lang erfaring som prosjektleder for flere internasjonale FoU-prosjekter. Hun har også utarbeidet håndbøker, opplæringsmateriell og bidratt til etablering av retningslinjer knyttet til korrosjonskontroll, humusfjerning, kjemikaliehåndtering og vannhygiene knyttet til vannforsyning og opplæringsmateriell for rensing av produsert vann i Petroleumsindustrien.