Froydis-Garshol
Frøydis Kristi Garshol er seniorforsker i Aquateam COWI

Cand. scient. (M.Sc.) i biologi, studieretning mikrobiologi, Universitet i Bergen 2002-2005.

Praktisk pedagogisk utdanning – Fagdidaktikk i naturfag og fremmedspråk, Universitet i Oslo 2018-2019

KONTAKT

Frøydis Kristi Garshol kan nås på telefon: +47 415 17 928 og e-post: fkg@aquateam.no

SENIORFORSKER, AQUATEAM COWI

Frøydis Kristi Garshol har vært ansatt hos Aquateam COWI (COWI) siden mars 2006 som rådgiver/forsker primært innen mikrobiologi. Garshol er ansvarlig for all mikrobiologisk aktivitet på Aquateam COWIs laboratorium.

Garshol har vært involvert i og ledet forskingsprosjekter innen bl.a. mikrobiell rensing av tunnelvaskevann, mikrobiell influert korrosjon, mikrobiell diversitet og aktivitet ved hemming av reservoar forsuring i PWRI ved hjelp av nitrat, økt oljeutvinning (EOR) (fokus på biologisk nedbrytning), effekten bruk av nye miljøvennlige, biogene O&G-kjemikalier (potensiell karbonkilde) vil ha på det native mikrobielle samfunnet i infrastruktur og prosess og i oljereservoaret, utvikling av overvåknings- og renseteknologi og for uønskede arter i ballastvann, og utvikling av nye antimikrobielle (anti quorum sensing) stoffer for å hindre begroing i industrielle systemer (primært SRB biofilm) og på plastmaterialer (aquakultur/fiskeforedling).

Garshol er ekspert på anaerob termofil mikrobiologi (bl.a. SRB), men har lang erfaring innen alle typer prosessmikrobiologi spesielt mhp biofilmdannelse og diversitet, bl.a. innen drikkevannshygiene (bl.a. Legionella og koliform forurensning), aquakultur, rensing av kommunalt og industrielt avløpsvann, rensing av sjøvann for injeksjon offshore og rensesystemer for produsert vann offshore og mikrobiell karakterisering av slam. Hun jobber også med andre problemstillinger knyttet til vann og miljø, som rensing av tunnelvaskevann, rensing av produsertvann offshore, ballastvannhåndtering, risikoanalyser og kjemikalievurdering, analyser av miljøgifter, økotoksikologi og analyser av mikroplast.