Utvalgte prosjekter

Her er noen av våre prosjekter.

Mikroforurensinger i norsk avløpsvann – en trussel mot vannmiljøet?
Mikroforurensinger i norsk avløpsvann – en trussel mot vannmiljøet?
Prosjekter
RenCARBIO: Forskere skal gjøre biokull til biogull
Prosjekter
CFIC-MEM: Arealgjerrig og energieffektiv biofilm- og membranprosess
Prosjekter
RenEner-Mar: Regional fornybar energi
Prosjekter
Reserve1: Grønn energi, gjødsel og bio-produkter
Prosjekter
HumusTek: Rensing av humusholdig vann
Prosjekter

Gå til Aquateam COWIs publikasjoner

Siste artikler

Om Aquateam COWI

Aquateam COWI gjennomfører forskningsprosjekter innen vann- og miljøsektoren. Aquateam COWI er et 100 % eid datterselskap av COWI AS.

Om oss

Aquateam COWI gjennomfører forskningsprosjekter innen vann, avløp, avfall, miljø og energi- og ressursutnyttelse. Vi samarbeider tett med myndigheter, industri og miljøteknologileverandører for å utvikle kunnskap og metodikk knyttet til blant annet ny miljøteknologi.

Vårt laboratorium

Aquateam COWI har drevet laboratorievirksomhet siden tidlig i 1990-årene. Laboratoriet er en viktig del av vår forskningsaktivitet og utfører tester innenfor økotoksikologi, mikrobiologi og testing av ulike rensemetoder.