Janka Dibdiakova er seniorforsker i Aquateam COWI.
Janka Dibdiakova er seniorforsker i Aquateam COWI.

PhD., Kjemiske prosesser og teknologier av bioressurser, Teknisk Universitet i Zvolen, Slovakia, 2010
M.Sc., Kjemiske prosesser av biomasse, Teknisk Universitet i Zvolen, Slovakia, 2007

KONTAKT

Janka Dibdiakova kan kontaktes på telefon: +47 94 12 64 11 og e-post: jadi@cowi.com

SENIORFORSKER, AQUATEAM COWI

Janka er utdannet kjemiingeniør og har en doktorgrad i kjemisk teknologi av bioressurser fra Teknisk Universitet i Slovakia. Janka kommer fra Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og har mer enn 10 års erfaring innen grunnleggende og anvendt forskning og produktutvikling.
Hun har kompetanser innen bærekraftige bioraffinerier og forskning på landbaserte biomasser knyttet til utnyttelse av rester fra land/skogbruk, og industriavfall som råstoff for å lage bio-baserte kjemikalier, materialer og energi innen sirkulær bioøkonomi. Hun har også god erfaring i livssyklus-analyser (LCA), analyser av miljøpåvirkning (EIA) og verdikjede-analyser. Hun jobber aktivt med industri og SMEer, har vært involvert i både rådgiving og i ulike FoU prosjekter.

UTVALGTE PUBLIKASJONER

1. Candelier, K., Dibdiakova, J. (2020) A review on life cycle assessments of thermally modified wood. Holzforschung, 75(3):199-224.

2. Martinka, J., Dibdiakova, J. (2020) Safety and Security Issues in Technical Infrastructures. Book Chapter: Materials for Safety and Security: Materials for Shielding, Protective Suits, Electrical Insulation, and Fire Protection. Chapter 11:20 p. DOI: 10.4018/978-1-7998-3059-7.ch011

3. Colmenares-Quintero, R.F., Latorre-Noguera, L.F., Colmenares-Quintero, J.C., Dibdiakova, J. (2018) Techno-environmental assessment of a micro-cogeneration system based on natural gas for residential application. CT&F – Ciencia, Tecnologia y Futuro, 8(1):101-112.

4. Mulat, D.G., Dibdiakova, J., Horn, S.J. (2018) Microbial biogas production from hydrolysis-lignin – Insight into lignin structural changes. Biotechnology for Biofuels, 11(61).

5. Hill, C., Norton, A., Dibdiakova, J. (2018) A comparison of the environmental impacts of different categories of insulation materials. Energy and Buildings, 162:12-20.

6. Rousseta, P., Mondher, B., Candellier, K., Volle, G., Dibdiakova, J., Humberte, H. (2017) Comparing four bio-reducers self-ignition propensity by applying heat-based methods derived from coal. Thermochimica Acta, 655:13-20.

7. Dibdiakova, J., Wang, L., Hailong, L. (2017) Heating value and ash content of downy birch biomass. Energy Procedia, 105:1302-1308.

8. Hill, C., Dibdiakova, J. (2016) The environmental impact of wood compared to other building materials. International Wood Products Journal, 7(4):215-219.

9. Horn, H., Tellnes, L.G.F., Brod, E., Clarke, N., Dibdiakova, J., Hanssen, K.H., Haraldsen, T.K., Karlsen, T., Toven, K. (2016) Innovativ utnyttelse av aske fra trevirke for økt verdiskapning og bærekraftig skogbruk. Rapport 89. ISSN 0333 – 2020

10. Candellier, K., Dibdiakova, J., Volle, G., Rousset, P. (2016) Study on chemical oxidation of heat-treated lignocellulosic biomass under oxygen exposure by STA-DSC-FTIR analysis. Thermochimica Acta, 644:33-42.

11. Dibdiakova, J., Wang, L., Hailong, L. (2015) Characterization of ashes from Pinus Sylvestris forest biomass. Energy Procedia, 75:186–191.

12. Brekke, A., Timmermann, V., Dibdiakova, J., Sandberg, K. (2015) Analyse av klimagassutslipp fra utnyttelse av skog til energiformål. Norges vassdrags- og energidirektorat. Rapport 17. ISBN 978-82-410-1064-4.

13. Lange, H., Timmermann, V., Dibdiakova, J. and Gobakken, L.R. (2014) The carbon footprint of forestry in Norway: A Life Cycle Analysis. International Forestry Review, 16(5):514.

14. Timmermann, V., Dibdiakova, J. (2014) Greenhouse gas emissions from forestry in East Norway. The International Journal of Life Cycle Assessment, 19:1593-1606.

15. Wang, L., Dibdiakova, J. (2014) Characterization of Ashes from Different Wood Parts of Norway Spruce Tree. Chemical Engineering Transaction, 37:15-21.

16. Hanssen, K.H., Clarke, N., Dibdiakova, J. (2014) Tilbakeføring av treaske til skog. Rapport fra Skog og Landskap, 9. ISBN 978-82-311-02144

17. Zachar, M., Majlingová, A., Martinka, J., Xu, Q., Balog, K., Dibdiakova, J., Poledňák, P., Rybakowski, P. (2014) Impact of oak wood ageing on the heat release rate and the yield of carbon monoxide during fire. European Journal of Environmental and Safety Sciences, 2(1):1-4.

18. Dibdiakova, J., Gjølsjø, S. and Wang, L. (2014) Solid biofuels from forests – fuel specification and quality assurance. Inherent properties of Norway spruce biomass in some geographical locations in South Norway. Report from Skog og landskap, pp. 46. ISBN 978-82-311-0213-7.

19. Hauglin, M., Dibdiakova, J., Gobakken, T., Næsset, E. (2013) Estimating single-tree branch biomass of Norway spruce by airborne laser scanning. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 79:147-156.

20. Martinka, J., Balog, K., Chrebet, T., Hroncová, E., Dibdiakova, J. (2012) Effect of Oxygen Concentration and Temperature on Ignition Time of Polypropylene. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 110(1):485-487.

21. Filbakk, T., Skjevrak, G., Høibø, O., Dibdiakova, J., Jirjis, R. (2011) The influence of storage and drying methods for Scots pine raw material on mechanical pellet properties and production parameters. Fuel Processing Technology, 92:871-878.

22. Filbakk, T., Høibø, O.A., Dibdiakova, J., Nurmi, J. (2011) Modeling moisture content and dry matter loss during storage of logging residues for energy. Scandinavian Journal of Forest Research, 26:267-277.

23. Alfredsen, G., Bader, T.K., Dibdiakova, J., Filbakk, T., Bollmus, S., Hofstetter, K. (2011) Thermogravimetric analysis for wood decay characterization. European Journal of Wood Products, 70(4):1-4.

24. Solár, R., Dibdiaková, J., Mamoň, M., Kačík, F., Rázgová, Z., Vacek, V., Sivák, J., Gaff, M. (2011) Alkaline and alkaline/oxidation pre-treatments of spruce wood (Picea abies) – Impact on the quality of kraft pulp. BioResource Technology, 102:1921-1927.