Ocelie Kjønnø
Ocelie Kjønnø er laboratoriumleder i Aquateam COWI

Laboratorietekniker (kjemi), 1988-90

Kontakt

Ocelie Kjønnø kan nås på telefon +47 920 14 723 og e-post OCE@aquateam.no.

LABORATORIELEDER, AQUATEAM COWI

Ocelie Kjønnø begynte i Aquateam i 1994, og var da ansvarlig for Aquateams laboratorium. Hun var med på oppbyggingen av Aquateams laboratorium innen økotoksikologi og Good Laboratory Practice (GLP)-akkreditering. Aquateams laboratorium ble i 1998 solgt til AnalyCen Ecotox, hvor Ocelie ble med i den videreførte driften.

Ocelie startet igjen å jobbe hos Aquateam i januar 2008. Hovedoppgavene er knyttet til drift av Aquateams laboratorium og utføring av de fleste typer analyser. Hun har lang erfaring med biologisk nedbrytning og økotoksikologiske studier av kjemikalier og behandlet avløpsvann/prosessvann. Hun har grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring, og er sertifisert for offshorearbeid.