Aquateam COWI jest specjalistyczną grupą badawczo-rozwojową działającą w sektorze wodno-kanalizacyjnym oraz w sektorze gospodarki odpadowej. Firma ma status instytucji badawczej i koncentruje się na badaniach stosowanych oraz doradztwie. Prowadzi własne projekty badawcze jak i współpracę na szeroką skalę z innymi instytucjami badawczymi i uniwersytetami. Dostarcza rozwiązania i opracowania, prowadzi badania (R&D) oraz konsultacje i doradztwo w projektach środowiskowych dla przemysłu, firm prywatnych, władz lokalnych i państwowych. Działa na terenie kraju jak i arenie międzynarodowej w Europie, Środkowym Wschodzie, Pd-Wsch. Azji, Oceanii i Północnej Ameryce.

Działalności Aquateam COWI oparta jest na doświadczeniu i wiedzy inżynierskiej, wysokiej klasy urządzeniach laboratoryjnych i instrumentach analitycznych oraz stacjach pilotażowych.
Aquateam COWI jest firmą reprezentującą nowoczesne rozwiązania dla sektora ścieków, osadów i odpadów organicznych kładącą nacisk na odzyskiwanie i ponowne użycie zasobów. W swych rozwiązaniach oferuje gospodarkę wodną i ściekową, która klientom poprawia efektywność energetyczną, zużycie wody i surowców.

Zakres działalności Aquateam COWI obejmuje

 • ścieki komunalne i przemysłowe;
 • zagospodarowanie osadów ściekowych i odpadów organicznych;
 • problemy środowiskowe w akwakulturze
 • produkcję gazu i ropy – efekt środowiskowy;
 • nadzór i monitoring środowiskowy;
 • ocena zagrożeń środowiskowych;
 • zaopatrzenie w wodę;
 • zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych.

Aquateam COWI specjalizuje się w następujących kategoriach projektów

 • projekty badawczo-rozwojowe;
 • testowanie i ocena produktów, technologii i procesów – skale pełne, pilotażowe i laboratoryjne;
 • ocena wydajności i optymalizacja procesów;
 • studia koncepcyjne,
 • studia wykonalność i koncepcyjne projektowania procesów;
 • szkolenia z zakresu obsługi oczyszczalni/biogazowni oraz pomoc przy prowadzeniu procesów;
 • uzgadnianie szczegółów i dokumentacji przetargowej przy współpracy z innymi konsultantami (projektantami).

Aquteam COWI posiada specjalistyczne laboratorium i miedzy innymi takie instrumenty jak

 • Malvern Mastersizer – pomiar wielkości cząstek
 • Malvern Zetasizer – pomiar potencjału zeta
 • Strathkelvin Strathtox – badania inhibicji nitryfikacji
 • OIW Eracheck EC01 – badania zawartości oleju
 • FlowCam VS IC – system dynamicznej analizy cząstek
 • CytoSense – cytometr przepływowy
 • Bioprosesskontroll (AMPTS II) – sytem pomiaru produkcji metanu
 • TOC analizator Shimadzu

Oraz stacje pilotowe

 • Urządzenie pilotażowe do prowadzenia flotacji ciśnieniowej (drobnopęcherzykowej) – DAF
 • Pilotażowe urządzenie do filtracji membranowej (NF, UF) z ceramicznymi membranami SiC (karborund)
 • Pilotażowy Multibioreaktor Dolly© semi-CSTR do badań ciągłych fermentacji metanowej