CEPT er et forskningsprosjekt som ser på forbedret primærrensing med Salsnes Filter finsiler – økt kapasitet, redusert arealbruk, redusert energiforbruk og økt energiproduksjon ved rensing av avløpsvann.

I prosjektet utvikles det et filtersystem for forbedret primærrensing av kommunalt avløpsvann. Selv om Salsnes Filter finsiler har hatt stor suksess med primærrensing av avløpsvann og med fjerning av suspendert stoff (SS) fra industriavløpsvann, er det fortsatt tilfeller hvor man ønsker enda høyere renseeffekter i primærrensingen.   I dette prosjektet utvikles en forbedret primærrensing med koagulering og/eller flokkulering, ved at man tilsetter et fellingskjemikalium og/eller polymer og fører avløpsvannet gjennom et flokkuleringstrinn før fnokkene avskilles på en silduk.

Prosjektet er finansiert av regional forskingsfond for Midt-Norge (RFFMidt), Salsnes filter AS, TS Electro Engineering AS, DOSCON AS, AgroNova AS, Nordre Follo renseanlegg IKS, Sandefjord kommune og Namsos kommune.

Innovativ flokkuleringsprosess

Prosjektet fokuserer på å utvikle en flokkuleringsprosess, hvor man produserer fnokker spesielt tilpasset separasjon på en silduk.  Dette krever andre hydrauliske oppholdstider, G-verdier, kjemikalier og kjemikaliedoser enn ved sedimentering.  Videre må det velges en silduk som er kompatibel med de kjemikaliene som skal brukes. Det må velges riktig duk og helningsvinkel for transport av fnokkene på silduken. I tillegg må det lages et system for å separere fnokkene fra duken, samt for rengjøring av duken når denne går tett.  Videre må det tas hensyn til evt. resirkulering av vaskevann og hvordan dette påvirker styring og dosering.

Ved utvikling av et Salsnes Filter system for forbedret primærrensing vil man få en prosess som er kompakt, har lavt energiforbruk, og som produserer slam som vil gi økt biogass-produksjon ved anaerob utråtning.

Benkeskala- og pilotskala-forsøk er gjennomført på Nordre Follo renseanlegg (Ås), Enga renseanlegg (Sandefjord) og Tiendeholmen renseanlegg (Namsos).  Ved bruk av små mengder polymer (< 1 mg/l) fikk man typisk 20-30 % høyere fjerning av suspendert stoff enn uten polymer.

Publikasjoner

Rusten, Bjørn; Rathnaweera, Subhash S.; Rismyhr, Eirik; Sahu, Ashish K. and Ntiako, Jonas: Rotating belt sieves for primary treatment, chemically enhanced primary treatment and secondary solids separation.  Water Science & Technology, Vol. 75, No. 11, pp. 2598-2606, 2017

Sahu, Ashish K.; Rathnaweera, Subhash; Szatkowska, Beata and Rusten, Bjørn, (2017). Enhanced filtration with rotating belt filter for higher methane potential from primary wastewater sludge.  Proceedings of IWA Specialist Conference On Sludge Management – SludgeTech 2017, Theme 5, Imperial College, London, UK, July 9-13th 2017

Relevant publikasjoner innen tilsvarende tematikk

Sahu, Ashish K.; Bedoya, Henry; Wesche, Tone and Rusten, Bjørn. (2013). Recovering Microalgae Using a Salsnes Filter. Proceedings, IWA – Leading Edge Technology Conference, Poster # 11269, Bordeaux, France, June 2-6, 2013.

Sahu, Ashish K.; Ng, HuaQin; Bilstad, Torleiv and Rusten, Bjørn. (2013). Separation of biofilm solids from MBBRs using Salsnes Filter. Proceedings, IWA – Leading Edge Technology Conference, Poster # 11284, Bordeaux, France, June 2-6, 2013.

Razafimanantsoa, Valeri A.; Bilstad, Torleiv; Ydstebø, Leif; Sahu, Ashish K. and Rusten B. (2013). Effect of particulate organic fractions on denitrification rates using Salsnes Filter fine mesh sieves for primary treatment. Proceedings, IWA – Leading Edge Technology Conference, Poster # 11267, Bordeaux, France, June 2-6, 2013

Razafimanantsoa, Valeri A.; Ydstebø, Leif; Bilstad, Torleiv; Sahu, Ashish K. and Rusten, Bjørn. (2013) Effect of Selective Organic Fractions on Denitrification Rates Using Salsnes Filter as a Primary Treatment. Proceedings, WEF/IWA Nutrient Removal and Recovery 2013, paper 13C, Vancouver, BC, Canada, July 28-31, 2013.

Razafimanantsoa, Valeri A.; Ydstebø, Leif; Bilstad, Torleiv; Sahu, Ashish K. and Rusten, Bjørn. (2014). Effect of Selective Organic Fractions on Denitrification Rates Using Salsnes Filter as Primary Treatment. Water Science & Technology, Vol. 69, No. 9, pp. 1942-1948, 2014.

Rusten, Bjørn; Razafimanantsoa, Valeri A.; Andriamiarinjaka, Mamy A.; Otis, Charls L.; Sahu, Ashish K. and Bilstad, Torleiv:. (2016). Impact of fine mesh sieve primary treatment on nitrogen removal in moving bed biofilm reactors. Water Science & Technology, Vol. 73, No. 2, pp. 337-344, 2016.