EOR er et forskningsprosjekt for å øke oljegjenvinning med bruk av polymere. Dette er en miljøutfordring knyttet til håndteringen av produsert vann i oljeindustrien.

Miljøaspekter ved bruk av EOR kjemikalier, en FoU- JIP etablert av Statoil, Shell og Total i 2010. Prosjekt ble gjennomført i tre faser, Fase I: SINTEF FoU partner (2009-2011) og Fase II (2011-2013) og III (2013-2014): Aquateam COWI FoU partner.

Publikasjoner

Vik, E. A., Shi, W., Bruskeland, A., Xin, G., Henninge, L.B.; Kjønnø, O. and Garshol, F. (2014): Envirnmental Impact of Discharges of Polymer Flooded Produced Water under Different Produced Water Tretament Scenarios. Presentation at TEKNA’s 11th Produced Water Management Conference, Clarion, Stavanger, 21.-22. January.

Nilan, M., Sahu, A.K., Stang, P.and Eftekhar Dadkhah (2014): Understanding the Impact of Chemicals in Produced Water in Enhanced Oil Recovery (EOR) Projects. Presentation in SPE Young professionals.

Vik, E.A. (2013):  Project results Phase II & plans suggested for Phase III. Workshop with NPD and Norwegian Environmental Agency, Aquateam COWIs premises, 28.10.

Vik, E.A., Garshol, F., Nilan, M.S., and Rathnaweera, S.S. (2014): Report 1. Phase III of JIP: Environmental Aspects of EOR Chemicals in Produced Water:  Treatment and Testing of ME Produced Water Samples. Aquateam COWI Report No 15-013

Vik, E.A., Nilan, M.S., Garshol, F.K., and Kjønnø, O. (2015): Report 2. Phase III of the JIP: Environmental Aspects of EOR Chemicals in Produced Water: Environmental Testing of Polymer Flooded Produced Water. Aquateam COWI Report No. 15-014.

Rathnaweera, S. S., Nilan, M.S. and Vik, E.A. (2015): Report 3. Phase III of the JIP: Environmental Aspects of chemicals in polymer flooded produced water: Bench-scale Testing. Aquateam COWI report No 03-15

Vik, E.A., Eftekhar Dadkah, M., Rathnaweera, S.S. and Otis, C.L. (2015): Report 4. Phase III JIP: Environmental Aspects of EOR Chemicals in Produced Water: Results from Pilot-scale Testing. Aquateam COWI Report No 15-016

Eftekhar Dadkhah, M., Vik, E.A., Rathnaweera, S.S, Nilan, M.S., Otis, C.L., Garshol, F., Kjønnø O. and Tomczak-Wandzel, R. (2015): Report 5 – Phase III of the JIP: Environmental Aspects of EOR Chemicals in Produced Water: Summary of the results. Aquateam COWI Report No 15-017