Mikroforurensinger i norsk avløpsvann – en trussel mot vannmiljøet?
Mikroforurensinger i norsk avløpsvann – en trussel mot vannmiljøet?
Prosjekter
RenCARBIO: Forskere skal gjøre biokull til biogull
Prosjekter
CFIC-MEM: Arealgjerrig og energieffektiv biofilm- og membranprosess
Prosjekter
RenEner-Mar: Regional fornybar energi
Prosjekter
Reserve1: Grønn energi, gjødsel og bio-produkter
Prosjekter
HumusTek: Rensing av humusholdig vann
Prosjekter
EOR: Økt oljegjenvinning med bruk av polymere
Prosjekter