CFIC-MEM: Arealgjerrig og energieffektiv biofilm- og membranprosess
Prosjekter
RenEner-Mar: Regional fornybar energi
Prosjekter
Reserve1: Grønn energi, gjødsel og bio-produkter
Prosjekter
CEPT: Forbedret primærrensing av avløpsvann med Salsnes Filter finsiler
Prosjekter
HumusTek: Rensing av humusholdig vann
Prosjekter
EOR: Økt oljegjenvinning med bruk av polymere
Prosjekter