Subhash Srikantha Rathnaweera, forsker, Aquateam COWI.
Subhash Srikantha Rathnaweera er seniorforsker i Aquateam COWI.

PhD (VAR- teknikk) Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), Ås, Norge. 2010
M.Sc. Post Graduate Inst. of Agriculture, University of Peradeniya, Sri Lanka. 2001
B.Sc.(Sp.). Faculty of Agriculture, University of Peradeniya, Sri Lanka. 1997

KONTAKT

Subhash Srikantha Rathnaweera kan kontaktes på telefon: +47 90285814

FORSKER, AQUATEAM COWI

Subhash Srikantha Rathnaweera har vært ansatt i Aquateam COWI siden 2014. Han er en spesialist innen drift, vedlikehold og optimalisering av vann- og avløpsrenseanlegg. Han har mer enn 10 års erfaring i VA-bransjen i Norge innen forskning og rådgiving knyttet til behandling av drikkevann og kjemiske og biologiske behandling av kommunalt- og industrielt avløpsvann.

Hos Aquateam COWI har Subhash vært involvert i både rådgiving og i ulike FoU-prosjekter knyttet til VAR-teknikk. Han har spesialistkunnskaper innen laboratorie, pilot- og fullskalatesting av både fysiske, kjemiske og biologiske renseprosesser.

Subhash har en doktorgrad innen VA-teknikk fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), Ås, hvor hans avhandlingen fokuserte på prosess- og doseringsoptimalisering i avløpsrenseanlegg med kjemisk felling.

PUBLIKASJONER

Ashish K. Sahu, Subhash Rathnaweera, Beata Szatkowska, and Bjørn Rusten. 2017: Enhanced filtration with rotating belt filter for higher methane potential from primary wastewater sludge, IWA Specialist Conference On Sludge Management SludgeTech, 9-13th july2017

Rusten, Bjørn; Rathnaweera, Subhash S.; Rismyhr, Eirik; Sahu, Ashish K. and Ntiako, Jonas: Rotating belt sieves for primary treatment, chemically enhanced primary treatment and secondary solids separation.  Water Science & Technology, Vol. 75, No. 11, pp. 2598-2606, 2017

Garshol, F. K., Eftekhar Dadkhah, M., Rathnaweera, S. S., Åstebøl, S. O., Frost, K., Meland, S., Vik, E. A. 2016: Laboratory tests to find water treatment technologies for cleaning road-tunnel wash-water, IWA Specialist Conference: Particle Separation, Oslo, Norway, June 22-24.

Rusten, Bjørn; Rathnaweera, Subhash S.; Rismyhr, Eirik; Sahu, Ashish K. and Ntiako, Jonas. 2016: Rotating belt sieves for primary treatment, chemically enhanced primary treatment and secondary solids aeration, IWA Specialist Conference: Particle Separation, Oslo, Norway, June 22-24.

Subhash S Rathnaweera, Bjørn Rusten, Gang Xin, Eirik Rismyhr. 2016: Solids separation with an innovative denitrifying biofilm Reactor, IWA Specialist Conference: Particle Separation, Oslo, Norway, June 22-24.

Arctander Vik, E., Rathnaweera, S.S., Estevez, M.M., Åstebøl, S. O., Frost, K., Eftekhar Dadkhah, M. 2015: Investigating technologies suitable for removal of toxic compounds from tunnel wash-water. 12th Urban Environment Symposium, 1-3 June 2015. NIVA, Oslo, Norway.

Manamperuma, L. D. M.,Ratnaweera, H., Rathnaweera, S. 2013: Retrofitting coagulant dosing control using real-time water quality measurements to reduce coagulant consumption. 11th IWA conference on instrumentation control and automation, At Narbonne, France

PANG Hong-tao, SHI Han-chang, Subhash Rathnaweera, Wang Jia-wei,. 2011: Optimal control of post-precipitation chemical phosphorus removal (in Chinese)

Subhash S Rathnaweera. 2010: Modelling and optimization of the coagulation process of wastewater, Doktorgrad avhandling, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet, Ås, Norway

Rathnaweera, Subhash, Ratnaweera H og Lindholm O. 2009: Multi-parameter based dosing control as an efficient tool for improved phosphate removal by coagulation-experiences from Beijing, International Forum on Environment Simulation and Pollution Control, Beijing, Kina