Hanne Bonge-Hansen er daglig leder i Aquateam COWI.
Hanne Bonge-Hansen er daglig leder i Aquateam COWI.

Ph.D. i organisk kjemi – Universitetet i Oslo, 2010
M.Sc. i organisk kjemi – Universitetet i Oslo, 2006

KONTAKT

Hanne Bonge-Hansen kan kontaktes på telefon +47 977 32 342 og epost htbo@aquateam.no.

DAGLIG LEDER, AQUATEAM COWI

Hanne Bonge-Hansen har jobbet i Aquateam COWI siden januar 2022. Hun har tidligere jobbet i biotek- og legemiddelbransjen, med åtte år som forsker i oppstartsbedriften Algeta og deretter i Bayer, der hun jobbet med utvikling av nye kreftlegemidler. Hanne har også fire års erfaring som patentfullmektig, og er EQE-kvalifisert European Patent Attorney.

Hanne har en Ph.D. i organisk kjemi, med fokus på metodeutvikling og beregningskjemi. Ph.D.-arbeidet ble publisert som ni artikler i velansette internasjonale journaler. Hun har også en M.Sc. i organisk kjemi, med fokus på syntese av biologisk aktive molekyler. For dette arbeidet fikk hun GE Healthcares pris til unge forskere, 2006, og ble også valgt ut til å delta på «The 18th Meeting of Nobel Laureates in Chemistry» samme år. I tillegg til sin ekspertise innen organisk, metallorganisk og analytisk organisk kjemi, har Hanne utstrakt erfaring med legemiddelkjemi, radiokjemi, hudpleie og kosmetikk.

PUBLIKASJONER

Ramdahl, T.; Bonge-Hansen, H. T.; Ryan, O.; Larsen, A.; Herstad, G.; Sandberg, M.; Bjerke, R. M.; Grant, D.; Brevik, E. M.; Cuthbertson, A. S.: “An efficient chelator for complexation of thorium-227”, Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters 2016, 26 (17), 4318-4321

Bolsønes, M.; Bonge-Hansen, H. T.; Bonge-Hansen, T.: “Intramolecular cyclopropanation of
bromodiazoacetates”, Synlett 2014, 25, 0221-0224

Bonge-Hansen, H. T.; Ryan, O. B.: PCT Int. Appl. WO2013167756 A1, Radio-pharmaceutical complexes, 2013

Bonge, H. T.; Hansen, T: “Halodiazoacetates as useful tools for selective halo-functionalisation”, Pure & Applied Chemistry 2011, 83 (3), 565-575

Bonge, H. T.; Hansen, T.: “Insights on Rh(II) carbenoid reactivity, Tetrahedron Letters” 2010, 51 (41), 5378-5381

Bonge, H. T.; Kaboli, M.; Hansen, T.: “Rh(II) catalysts with 4-hydroxyproline-derived ligands”, Tetrahedron Letters 2010, 51 (41), 5375-5377

Bonge, H. T.; Hansen, T.: “Computational comparison of Rh2(esp)2 and Rh2(O2CH)4 as catalysts in a carbenoid reaction”, Tetrahedron Letters 2010, 51 (40), 5298-5301

Bonge, H. T.; Hansen, T.: “Computational study of C-H insertion reactions with ethyl bromodiazoacetate”, European Journal of Organic Chemistry 2010, (23), 4355-4359

Bonge, H. T.; Hansen, T.: “Computational study of cyclopropanation reactions with halodiazoacetates”, Journal of Organic Chemistry 2010, 75 (7), 2309-2320

Bonge, H. T.; Hansen, T.: “Intermolecular C-H and Si-H insertion reactions with halodiazoacetates”, Synthesis 2009, (1), 91-96

Bonge, H. T.; Pintea, B.; Hansen, T.: “Highly efficient formation of halodiazoacetates and their use in stereoselective formation of halocyclopropanes”, Organic & Biomolecular Chemistry 2008, 6 (20), 3670-3672

Bonge, H. T.; Hansen, T.: “Rhodium(II) catalyzed three-component coupling: A novel reaction of in situ generated iodonium ylides”, Tetrahedron Letters 2008, 49 (1), 57-61

Bonge, H. T.; Hansen, T.: “Cyclopropanation of olefins with nitromethane”, Synlett 2007, (1), 55-58

Bonge, H. T.; Rosenberg, M. L.; Riktor, M.; Gørbitz, C. H..: “L-Asparaginyl-L-valine 1.33-hydrate”, Acta Crystallographica, Section E 2005, E61(3), o524-o527