Utvalgte prosjekter

Her er noen av våre utvalgte prosjekter.

CFIC-MEM: Arealgjerrig og energieffektiv biofilm- og membranprosess
Prosjekter
RenEner-Mar: Regional fornybar energi
Prosjekter
Reserve1: Grønn energi, gjødsel og bio-produkter
Prosjekter
CEPT: Forbedret primærrensing av avløpsvann med Salsnes Filter finsiler
Prosjekter
HumusTek: Rensing av humusholdig vann
Prosjekter
EOR: Økt oljegjenvinning med bruk av polymere
Prosjekter

Gå til Aquateam COWIs publikasjoner

Siste artikler

Om Aquateam COWI

Vi gjennomfører forskningsprosjekter innen vann, avløp, avfall og ressursutnyttelse,
miljø, samt industri og petroleum. Aquateam COWI er et 100 % eid datterselskap av COWI AS.

Vår historie og metodikk

Aquateam COWI gjennomfører forskningsprosjekter innen vann, avløp, avfall, energi- og ressursutnyttelse. Dette er egeninitierte (uavhengige) forskningsprosjekter samt offentlig/privat finansiert oppdragsforskning. Vi samarbeider tett med myndigheter, landbasert og offshore industri (petroleum, fiskeri/havbruk) og miljøteknologileverandører for å utvikle kunnskap og metodikk knyttet til ny miljøteknologi.

Vårt laboratorium

Aquateam COWI har drevet laboratorievirksomhet siden tidlig i 1990-årene. Laboratoriet er en viktig del av vår forskningsaktivitet og utfører tester innenfor økotoksikologi, mikrobiologi og testing av ulike rensemetoder.