Lelum Duminda Manamperuma
Lelum Duminda Manamperuma er forsker i Aquateam COWI.

Ph.D. Vann og Avløpsvannsrensing, NMBU, 2016.
M.Sc. Kjemisk teknologi, National Technical University of Ukraine, Kiev, 2005.
B.Sc. Kjemiteknikk, National Technical University of Ukraine, Kiev, 2003.

KONTAKT

Lelum Duminda Manamperuma kan kontaktes på telefon: +47 45588027

FORSKER, AQUATEAM COWI

Lelum begynte i Aquateam COWI i 2017. Før dette var han ansatt seks år i DOSCON og åtte måneder på Teknologisk Institutt. Han har syv års erfaring med avanserte renseteknikker i vann og avløpsvanns, modellering og optimalisering av koaguleringsprosesser, sanntidsmåling og kontroll av renseprosesser, virtuelle sensorer og validering av måleresultater, fjerning av tungmetaller med koagulering og omvendt osmose samt fjerning og gjenvinning av næringssalter.

Lelum har vært koordinerende sekretær for flere internasjonale forsknings- og utdanningsprosjekter. Han var medlem av to internasjonale konferanser: IWA Particle Separation (Oslo, 2016), IWA European Utility Management (Oslo, 2014) og anmelder for 4 internasjonale journaler inkludert IWA- Water Science and Technology  og IWA-Journal of Water Supply: Research and Technology – AQUA i 2015.

PUBLIKASJONER

Manamperuma, L., Wei, L., & Ratnaweera, H. (2017): Multi-parameter based coagulant dosing control. Water Science and Technology, wst2017058. doi: 10.2166/wst.2017.058

Manamperuma, L. D., Ratnaweera, H. C., & Martsul, A. (2016): Mechanisms during suspended solids and phosphate concentration variations in wastewater coagulation process. Environmental technology, 1-17. doi:10.1080/09593330.2016.1150354.

Manamperuma, L., Ratnaweera, H., Heistad, A. and Vasenko, L. (2016): Effect of degree of prepolymerization of coagulant and ratio of phosphate-inorganic metal on coagulated sludge. Int. J. of Environmental Technology and Management, 2016 Vol.19, No.3/4, pp.278 – 287. doi: https://dx.doi.org/10.1504/IJETM.2016.082254

Manamperuma, L. and Ratnaweera, H. (2015): Coagulation Mechanisms during the Substitution of Inorganic Salts with Cationic Polymers to Increase the Sludge Value. Journal of Water Resource and Protection, 7, 1495-1501. doi:10.4236/jwarp.2015.717123.

Manamperuma, L., Ratnaweera, H., Heistad, A., Martsul, A., Vasenko, L. (2015): Impact on plant availability of phosphorus in sludge after coagulation. Conference on Nutrient IWA, Removal and Recovery: moving innovation into practice 2015, Gdansk, Poland, 18-21 May 2015.

Martsul, A., Manamperuma, L., Ratnaweera, H. (2015): Improvement of plant availability of phosphates in coagulated sludge. I: Selected publications from the Water Harmony Project: Water Research and Technology. Norway: Water Harmony Project 2015 ISBN 978-82-999978-1-2. p. 116-122. 2.

Vasenko, L., Manamperuma, L., Heistad, A., Ratnaweera, H. (2015): Improvement of plant availability of Phosphates during coagulation. I: Selected publications from the Water Harmony Project: Water Research and Technology. Norway: Water Harmony Project 2015 ISBN 978-82-999978-1-2. p. 253-260.

Manamperuma, L., and Ratnaweera, H. (2013): Retrofitting coagulant dosing control using realtime water quality measurements to reduce coagulant consumption: IWA, Instrumentation, Control and Automation Conference (ICA) 2013, Narbonne, France, 18-20 Sep. 2013.

Manamperuma, L. and Ratnaweera, H. (2012): Innovate coagulant dosing control as an effective tool for stable effluent water quality: 4th International Chemistry and Chemical Technology Conference, Kiev, Ukraine.

Manamperuma, L., Astrelin, I.M.,Tolstopalova, N.M. (2005): Ways of the re-usage of alkaline reagents on cleaning of water from heavy metals: 8th International scientific and practical students, post-graduate, young scientists conference, Kiev, Ukraine.

Manamperuma, L., Astrelin, I.M.,Tolstopalova, N.M. (2004): Ecological aspects of water processing in Sri Lanka: 7th International scientific and practical students, post-graduate, young scientists conference, Kiev, Ukraine.